robots

怎么网上支付?

怎么网上支付?

您可以通过三种方式,一是汇款至四川康辉国际旅行社有限公司的对公帐上,这个是最放心的安全的,但到帐查询要慢一点,最快只有第二天才能知道,因对公帐款比较多。
                                        二日汇款至财务私帐上,或支付宝微信等。